Kalligrafie lettertype online dating

kalligrafie lettertype online dating-60kalligrafie lettertype online dating-55kalligrafie lettertype online dating-55

Ligaturen komen in de spelling van het Nederlands niet voor, behalve in eigennamen.

Zo wordt het Franse leenwoord œuvre in het Nederlands gespeld als oeuvre. Zo krijgt een woord dat begint met de hoofdletter "ij", twee kapitalen.

Een andere reden was dat bepaalde lettercombinaties vaak werden gebruikt.

Met name in Duitse boeken zijn vaak combinaties als ch of ck aan te treffen.

Meestal wordt de ij echter als twee aparte letters beschouwd.

Comments